Burbiškio dvaras

Kasmet Burbiškio dvare, Radviliškio raj. rengiama "Tulpių žydėjimo šventė". Nelabai mėgstu didelių žmonių susigrūdimų, todėl pasigrožėt tulpėmis važiavome jau po šventės. Čia auga apie 400 rūšių tulpių. Net ir be tulpių Burbiškio dvare yra į ką pasižiūrėti, tad jei dar nebuvote trumpa apžvalga :)
Burbiškio dvaras yra Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, Pakalniškių seniūnijoje, 9 km į šiaurės rytus nuo Šeduvos, 4 km į rytus nuo Pakalniškių ir 1 km į šiaurę nuo Dambavos.
--
Короткий расказ - показ про поместие Бурбишкис, которое находится в районе Радвилишкиса. Каждый год тут пропводится праздник "Цветения тюльпанов". В поместие разводятся больше чем 400 разных видов тюльпанов.
--
Short story about Burbiskis Manor in district of Radviliskis. Every year people of all Lithuania are coming to see blooming of tulips. More then 400 different kinds of tulips are growing in teritory of manor.

Burbiškio dvaras priklauso 1990 m. įsteigtam Daugyvenės kultūros istorijos muziejui - draustiniui. Nuo 2000 m. gegužės 13 d. dvare kasmet rengiama Tulpių žydėjimo šventė.
--
Поместие Бурбишкис с 1990 г. принадлежит музею - заповеднику Даугивене. Праздник цветения тюльпанов проводится с 2000 г.
--
Burbiskis Manor is the park - museum. Holiday of tulips is organizing since 2000.
Burbiškio dvaras minimas nuo 17 a. Vietovardžio pavadinimas kilo nuo savininkų pavardės - tuo metu jis priklausė dvarininkams Burboms. 1817-1940 m. dvarą valdė Baženskiai, kurie ir pertvarkė rūmus į dabartinį ansamblį.
--
Поместие Бурбишкис известно с 17 в. Название произошло от фамилии хозяев - дварян Бурб. 1917-1940 г. хозяева поместия стали Баженские, они и перестроили поместие в нынешний ансамбль.
--
Burbiskis Manor is known from 17 century. The name of the manor has come from the name of the landlord Burba. 1917-1940 the ovner of the manor were landlord Bazenskis. The family of Bazenskis reconstructed the manor to it's current state.
Akmens mūro svirnas buvo rekonstruotas į gyvenamąjį namą, prie kurio buvo pristatyti kiti pastatai, sudarantys uždarą kiemą. Dėl to dvaro rūmai atrodo kaip tvirtovė.
--
Были построены раздые здания, с наружи они похожи на крепость.
--
From outside the manor looks like castle.

Iš visų Radviliškio rajone esančių dvarų Burbiškio dvare 20 a. pr. buvo sukaupta bene daugiausia meno vertybių. Burbiškio dvaras pasižymėjo senosios bajoriškos dvarų kultūros puoselėjimu. Dvaro savininkai Baženskiai kūrė didelį ir puošnų parką, jame statė paminklus, skulptūras, kaupė archyvą ir biblioteką.
--
В начале 20 в. в поместие было собрано много произведений искуства. Дворяне Баженские создали большой и живописный парк, ставили памятники, скульптуры. Они также имели богатую библиотеку, создали большой архив.
--
In the early 20 century Bazhenski collected many works of art. They created a large and beautiful park, set monuments and sculptures. They also had an extensive library and large archive.

Mykolo Baženskio (paveldėjusio dvarą 1903 m.) iniciatyva buvo sukurtas peizažinio tipo dvaro parkas, užimantis 28 ha, su įspūdingais tvenkiniais, kuriuose yra 15 salų, o salose - poilsio aikštelės, į kurias veda tilteliai.
--
Миколас Баженский (которому особняк перешол в владение в 1903 г.) начал создавать парк пейзажного типа. Парк занимает 28 га великолепных прудов с 15 островков, в них были разположены скверики для развлечений, островки были соединены мостиками.
--
The area of the park is 28 hectare. It has 15 little island conected with bridges.

Sovietiniais metais dvaras buvo nuniokotas. Šiuo metu Burbiškio dvaras restauruojamas, taip pat sutvarkytas parkas - atstatyti tiltukai, atkurti senieji parko keliai ir takai, sutvarkyti želdynai.
--
К сожелению в советские времена поместие было передано местному колхозу и само поместие и парк были практически уничтожены. Теперь поместие уже почти реконструировано, парк тоже приводится в порядок - отстроены мостики,старые дороги и тропинки парка, в порядок приводятся и растения.
--

In Soviet times this manor and park were almost destroyed. Now it is reconstructed.Beveik visiškai atkurtas dvaro architektūrinis ansamblis. Atstatytame rūmų svečių korpuse veikia svečių namai, rūmų verandoje yra dvaro istorijos ekspozicija, dvaro ledainėje įrengta pobūvių salė.
Parke eksponuojami skulptoriaus Kazimiero Ulianskio(1878–1914) darbai: Poeto Adomo Mickevičiaus paminklas (1911 m.), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas (pastatytas 1912 m.), Šv. M. Marijos skulptūra, didingi parko vartai, liūtų tiltas.
--
В парке много работ скульптора Казимера Улианского.
--
Works of sculptor Kazimier Ulianskij.

Parke auga 23 rūšių ir formų atvežtiniai augalai: kazokinis kadagys, europinis maumedis, didžioji pociūgė ir kt. Jame gyvena apie 40 paukščių rūšių.


Burbiškio dvaro parke, Alyvų saloje, atkurta altana, kurioje vasaromis ponų Baženskių šeimos nariai arba atvykę svečiai rinkdavosi pasėdėti, pasišnekučiuoti. Į altaną būdavo atnešama spintelė su knygomis, kad svečiai turėtų galimybę laisvalaikį praleisti prasmingai.

Sala, kurioje iškilo atkurtoji altana, ir Baženskių metais buvo vadinama Alyvų sala. Paskutinis dvaro paveldėtojas Adomas Baženskis yra pasakojęs, kad jo tėvas Mykolas Baženskis ypač mėgdavo alyvas dėl jų žiedų grožio ir nepakartojamo kvapo. Todėl alyvomis apsodintoje dvaro parko saloje ir buvo pastatyta altana.
--
Отстроена и беседка в островке Сирени.
--
Arbor on the little island of Lilac.

Pastaruoju metu dvare restauruojami ar atkuriami ir kiti praeityje stovėję, o vėliau sunykę arba nugriauti statiniai. Atkurta ir dvarponių Baženskių didžiąją balandinę su įspūdingai atrodančiu aukštu, smailiu bokštu. Dėl balandinės buvusios tikrosios paskirties yra skirtingų prisiminimų: ir kad joje buvo veisiami balandžiai, ir kad balandinėje perėdavo pelėdos.
--
Голубятня. Люди расказывали что там не только разводили голубей, но и жили совы.
--
Pigeon-House. People talk the owls lived in this pigeon-house.

Šiuo metu Burbiškio dvaras atkurtas 90 proc. Ateityje planuojama atstatyti didžiąją altaną, kurią Baženskiai buvo pasistatę centrinėje dalyje, priešais rūmus, ir joje 11 valandą svečius vaišindavo arbata. Šios altanos vidus buvo kupolinis, sienos dekoruotos, statinį juosė balkonas.
--
Востановлено около 90% поместия. Еще в планах большая беседка, которая когдато распологалась в центре большого двора.
--
About 90% of Burbiskis Manor are now reconstructed. The big arbor is still missing in the main yard of manor.

Komentarai